Architekt Warszawa Z3Z ARCHITEKCI Biuro Projektowe
 
Z3Z Architekci Mateusz Zajkowski
ul. Adama Branickiego 16/69
02-972 Warszawa
NIP: 1231137320
 
 
Architekt Warszawa HRA ARCHITEKCI Pracownia Projektowa
 
HRA ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Klimczaka 8/65, kl.F
02-797 Warszawa
NIP 9512324259
 
 
Architekt Warszawa Marcin Jeziorski Architekt
 
Marcin Jeziorski Architekt
ul. Sarmacka 19 lok.61
02-972 Warszawa
NIP 5212143652
 
 
Architekt Warszawa
 
FBT PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI SP Z O O
ul. Przyczółkowa 334
02-992 Warszawa
NIP  9512356130
 
Architekt Warszawa
 
3 i Architekci
u l . S a r m a c k a 1 / 1 5 9
0 2  -  9 7 2   Wa r s z a w a
Nip brak
 
 

Portal www.Znany-Architekt.pl Ogólnopolska Baza

Dobry Architekt

Dobry architekt to pierwsza i najważniejsza sprawa którą powinien przemyśleć inwestor rozpoczynający budowę domu. Dobry Architekt to osoba która pomoże nam sprawnie przebrnąć przez zawiłości całego procesu. Biuro projektowe to zespół fachowców którzy zgodnie z prawem budowlanym przełożą nasze pomysły na gotowy projekt. Realizacja najważniejszej inwestycji w życiu wymaga kompetencji i fachowości osób projektujących. Jak stara prawda uczy fachowców szukamy najczęściej z polecenia. Jednak w dobie Internetu mamy do dyspozycji serwisy skupiające znanych architektów w całej Polsce, którym warto też zaufać.
Podstawowym kryterium przy wyborze biuro architektonicznego jest łatwość komunikacji z inwestorem oraz otwartość na jego pomysły. Dlatego przed jego wyborem warto przeglądnąć porfolio próbując dopasować je do naszych upodobań. Każdy bowiem posiada własną unikatową wrażliwość artystyczną przejawiającą się w jego pracach. Nie bez znaczenia jest również bliskość biura projektowego i planowanej budowy – ułatwi to bowiem prace już na etapie realizacj.

Współpraca z inwestorem zaczyna się w momencie podpisania umowy a kończy ją zakończenie budowy. W tym czasie możemy wyszczególnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora i ustalenie zakresu prac. Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie projektu koncepcyjnego.  Jest to wstępna wersja projektu zawierająca rozwiązania zaproponowane przez architekta z uwzględnieniem uwag inwestora. W następnych krokach architekt składa dokumenty o pozwolenie na budowę. W tym samym czasie po dogłębnych konsultacjach w biurze projektowym powstaje już projekt budowlany.  Jest to zestaw rysunków przygotowywany z myślą o wykonawcach. Po uzyskaniu zgody na budowę inwestor wybiera wykonawcę robót, samodzielnie bądź nadal korzystając z doświadczenia dobrego architekta i jego pracowni projektowej. Na etapie budowy rola architekta ogranicza się do sprawowania nadzoru nad kolejnymi etapami budowy. Pracownicy biura architektonicznego są też nierzadko proszeni o poradę przez wykonawców w sytuacjach wątpliwych przy realizacji projektu.