Architekt Elbląg USŁUGI PROJEKTOWE Marek Świtlicki
 
USŁUGI PROJEKTOWE Marek Świtlicki
ul. Lubartowska 7
Elbląg 82-300
NIP: 578-16-24-470
 
 

Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij  TUTAJ
 
Firma od 1990r. świadczy usługi projektowe dla budownictwa oraz usługi w zakresie diagnostyki i ekspertyz dowolnych konstrukcji budowlanych. Wykonujemy projekty konstrukcyjne i opracowania wielobranżowe w zakresie kompletnej dokumentacji projektowej-budowlanej oraz ekspertyzy budowlane z nieinwazyjnymi badaniami konstrukcji.
Obszar działania: terytorium całego kraju.
Zakres usług obejmuje:
- projektowanie dowolnych obiektów
- ekspertyzy budowlane (ekspertyzy techniczne), orzeczenia techniczne i opinie.
- skanowanie betonu skanerem Ferroscan PS200 (PS250) Hilti w celu rozpoznania średnicy i położenia zbrojenia zatopionego w betonie
- nieinwazyjne badanie wytrzymałości betonu cyfrowym testerem do betonu DIGI SCHMIDT2000
- lokalizacja w murach ceglanych i w betonie prętów zbrojeniowych, rur miedzianych, rur aluminiowych oraz przewodów elektrycznych pod napięciem - Ferrodetektorem Hilti
- badania wilgotności i temperatury materiałów budowlanych, przegród budowlanych oraz pomieszczeń
- obliczenia konstrukcyjne
- opiniowanie rozwiązań projektowych w zakresie konstrukcji
- nadzory inwestorskie i kierownictwo budów
- doradztwo techniczne przy planowaniu inwestycji
- inwentaryzacje budowlane i konstrukcyjne dowolnych obiektów
Projekty:
w zakresie budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, pawilonów usługowo-handlowych, modernizacji i adaptacji istniejących obiektów, wszelkich konstrukcji inżynierskich, fundamentów dowolnych obiektów itp.
Ekspertyzy:
ekspertyzy budowlane łącznie z kompleksową diagnostyką budowli w zakresie budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, i innych. Ekspertyzy są połączone z projektami wzmocnień i remontów. W zakres ekspertyz wchodzą nieinwazyjne badania zbrojenia wykonywane za pomocą skanera do betonu Ferroscan PS200 (PS250) oraz nieinwazyjne badanie wytrzymałości betonu cyfrowym testerem betonu DIGI SCHMIDT2000. Skanujemy stropy, fundamenty, słupy, podciągi, itp.. Wyniki skanowania prezentowane są w formie graficznej i pokazują rozstaw zbrojenia, grubość otuliny betonowej oraz średnicę prętów zatopionych w betonie. W ramach ekspertyz wykonywane są również pomiary wilgotności oraz laserowe pomiary temperatury materiałów budowlanych, pomieszczeń i przegród budowlanych (ścian, stropów itp.). Ekspertyzy i projekty wzmocnień wykonuje rzeczoznawca budowlany.
 
http://switlicki.pl/

Portal www.Znany-Architekt.pl Ogólnopolska Baza

Dobry Architekt

Dobry architekt to pierwsza i najważniejsza sprawa którą powinien przemyśleć inwestor rozpoczynający budowę domu. Dobry Architekt to osoba która pomoże nam sprawnie przebrnąć przez zawiłości całego procesu. Biuro projektowe to zespół fachowców którzy zgodnie z prawem budowlanym przełożą nasze pomysły na gotowy projekt. Realizacja najważniejszej inwestycji w życiu wymaga kompetencji i fachowości osób projektujących. Jak stara prawda uczy fachowców szukamy najczęściej z polecenia. Jednak w dobie Internetu mamy do dyspozycji serwisy skupiające znanych architektów w całej Polsce, którym warto też zaufać.
Podstawowym kryterium przy wyborze biuro architektonicznego jest łatwość komunikacji z inwestorem oraz otwartość na jego pomysły. Dlatego przed jego wyborem warto przeglądnąć porfolio próbując dopasować je do naszych upodobań. Każdy bowiem posiada własną unikatową wrażliwość artystyczną przejawiającą się w jego pracach. Nie bez znaczenia jest również bliskość biura projektowego i planowanej budowy – ułatwi to bowiem prace już na etapie realizacj.

Współpraca z inwestorem zaczyna się w momencie podpisania umowy a kończy ją zakończenie budowy. W tym czasie możemy wyszczególnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora i ustalenie zakresu prac. Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie projektu koncepcyjnego.  Jest to wstępna wersja projektu zawierająca rozwiązania zaproponowane przez architekta z uwzględnieniem uwag inwestora. W następnych krokach architekt składa dokumenty o pozwolenie na budowę. W tym samym czasie po dogłębnych konsultacjach w biurze projektowym powstaje już projekt budowlany.  Jest to zestaw rysunków przygotowywany z myślą o wykonawcach. Po uzyskaniu zgody na budowę inwestor wybiera wykonawcę robót, samodzielnie bądź nadal korzystając z doświadczenia dobrego architekta i jego pracowni projektowej. Na etapie budowy rola architekta ogranicza się do sprawowania nadzoru nad kolejnymi etapami budowy. Pracownicy biura architektonicznego są też nierzadko proszeni o poradę przez wykonawców w sytuacjach wątpliwych przy realizacji projektu.