Architekt Grudziądz USPOL VISION JMP Zdzisław i Jakub Paczkowscy S.C.
 
USPOL VISION JMP Zdzisław i Jakub Paczkowscy S.C.
Chełmińska 103
86-300 Grudziądz
NIP: 8762179585
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij  TUTAJ

Firma USPOL-VISION j.m.p. działa na rynku od 1993 roku. Wykonuje usługi projektowe, nadzorów budów w zakresie wszystkich branż, ze szczególną specjalizacją w projektowaniu i nadzorach branży elektrycznej.
Zakres usług:
projekty budowlane wielobranżowe,
nadzory budowlane wielobranżowe,
nadzory inwestorskie,
przygotowanie budżetu inwestycji,
kosztorysowanie, wycena prac i robót budowlanych,
nadzór finansowy budowy,
przygotowanie i prowadzenie przetargu,
przekazanie obiektu do użytkowania,
instrukcje rozruchowe obiektów przemysłowych,
instrukcje eksploatacyjne obiektów przemysłowych,
doradztwo techniczne,
projekty geologiczne na ujęcia wód podziemnych,
projekty melioracyjne.
Zakres usług w ramach instalacji elektrycznych:
projekty instalacji elektrycznych (koncepcje, projekty budowlane, projekty wykonawcze),tj.
sieci energetycznych SN, nn
stacje transformatorowe,
oświetlenie ulic, placów, parkingów,
podświetlenia elewacji budynków,
instalacje wewnętrzne:
oświetlenie podstawowe, bezpieczeństwa, ewakuacyjne,
instalacje gniazd wtyczkowych,
zasilanie technologii,
instalacje pomieszczeń biurowych i socjalnych,
instalacje szyny wyrównawczej, siatka potencjałów,
kompensacja mocy biernej,
zasilanie wentylacji i klimatyzacji,
instalacje kotłowni/węzła cieplnego,
instalacja odgromowa,
instalacja sygnalizacji p.poż.,
instalacja alarmowa i kontroli dostępu,
instalacja telewizji przemysłowej CCTV,
projekty instalacji teletechnicznych (telekomunikacja, sieci telewizji kablowej, sieci komputerowe),
analizy układów energetycznych dla doboru optymalnych taryf.

http://www.uspol.com.pl

Portal www.Znany-Architekt.pl Ogólnopolska Baza

Dobry Architekt

Dobry architekt to pierwsza i najważniejsza sprawa którą powinien przemyśleć inwestor rozpoczynający budowę domu. Dobry Architekt to osoba która pomoże nam sprawnie przebrnąć przez zawiłości całego procesu. Biuro projektowe to zespół fachowców którzy zgodnie z prawem budowlanym przełożą nasze pomysły na gotowy projekt. Realizacja najważniejszej inwestycji w życiu wymaga kompetencji i fachowości osób projektujących. Jak stara prawda uczy fachowców szukamy najczęściej z polecenia. Jednak w dobie Internetu mamy do dyspozycji serwisy skupiające znanych architektów w całej Polsce, którym warto też zaufać.
Podstawowym kryterium przy wyborze biuro architektonicznego jest łatwość komunikacji z inwestorem oraz otwartość na jego pomysły. Dlatego przed jego wyborem warto przeglądnąć porfolio próbując dopasować je do naszych upodobań. Każdy bowiem posiada własną unikatową wrażliwość artystyczną przejawiającą się w jego pracach. Nie bez znaczenia jest również bliskość biura projektowego i planowanej budowy – ułatwi to bowiem prace już na etapie realizacj.

Współpraca z inwestorem zaczyna się w momencie podpisania umowy a kończy ją zakończenie budowy. W tym czasie możemy wyszczególnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora i ustalenie zakresu prac. Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie projektu koncepcyjnego.  Jest to wstępna wersja projektu zawierająca rozwiązania zaproponowane przez architekta z uwzględnieniem uwag inwestora. W następnych krokach architekt składa dokumenty o pozwolenie na budowę. W tym samym czasie po dogłębnych konsultacjach w biurze projektowym powstaje już projekt budowlany.  Jest to zestaw rysunków przygotowywany z myślą o wykonawcach. Po uzyskaniu zgody na budowę inwestor wybiera wykonawcę robót, samodzielnie bądź nadal korzystając z doświadczenia dobrego architekta i jego pracowni projektowej. Na etapie budowy rola architekta ogranicza się do sprawowania nadzoru nad kolejnymi etapami budowy. Pracownicy biura architektonicznego są też nierzadko proszeni o poradę przez wykonawców w sytuacjach wątpliwych przy realizacji projektu.