Architekt Nysa
 
BUDGRAF Biuro Projektowo-Usługowe
ul. Zjednoczenia 3/1
48-304 Nysa
NIP: 7531988580
 
 
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij  TUTAJ
 
ul. Piłsudskiego 40
pokój: 610/611

Firma zajmuje się kompleksowym projektowaniem, obsługą kompleksową w zakresie:
- projektowaniem budynków użyteczności publicznej,
- projektowanie budynków produkcyjnych,magazynowych,obiektów wielkopowierzchniowych
- projektowaniem obiektów handlowych
- projektowaniem indywidualnych budynków jednorodzinnych
- projektowaniem budynków gospodarczych, garażowych
- projektowaniem kolorystyk budynków wielorodzinnych
- adaptacje projektów gotowych,
- przebudowy lub rozbudowy istniejących obiektów budynków mieszkalnych, usługowych, gospodarczych,
Projekty prezentujemy w postaci trójwymiarowego modelu komputerowego, na którym można bardzo dokładnie zobaczyć jak będzie wyglądał budynek. Zaakceptowana koncepcja zostaje opracowana jako projekt architektoniczno-budowlany.
Zakres opracowania całości dokumentacji technicznej, czyli wykonany w 4 egzemplarzach zawierających:
projekt architektoniczny,
projekt konstrukcyjny,
projekty wewnętrznych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, gazowej, grzewczej i elektrycznej,
zestawienie podstawowych materiałów budowlanych,
zestawienie elementów więźby dachowej,
kserokopie dokumentów i uzgodnień oraz uprawnień projektantów oraz ich przynależności do Izby Architektów.
inwestor otrzymuje pozwolenie na budowę wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami.
na życzenie inwestora pomożemy polecić zaufana ekipę budowlaną oraz nadzór i kierownika budowy.
- rozbiórki budowlane Nysa.
 
http://www.budgraf.pl/

Portal www.Znany-Architekt.pl Ogólnopolska Baza

Dobry Architekt

Dobry architekt to pierwsza i najważniejsza sprawa którą powinien przemyśleć inwestor rozpoczynający budowę domu. Dobry Architekt to osoba która pomoże nam sprawnie przebrnąć przez zawiłości całego procesu. Biuro projektowe to zespół fachowców którzy zgodnie z prawem budowlanym przełożą nasze pomysły na gotowy projekt. Realizacja najważniejszej inwestycji w życiu wymaga kompetencji i fachowości osób projektujących. Jak stara prawda uczy fachowców szukamy najczęściej z polecenia. Jednak w dobie Internetu mamy do dyspozycji serwisy skupiające znanych architektów w całej Polsce, którym warto też zaufać.
Podstawowym kryterium przy wyborze biuro architektonicznego jest łatwość komunikacji z inwestorem oraz otwartość na jego pomysły. Dlatego przed jego wyborem warto przeglądnąć porfolio próbując dopasować je do naszych upodobań. Każdy bowiem posiada własną unikatową wrażliwość artystyczną przejawiającą się w jego pracach. Nie bez znaczenia jest również bliskość biura projektowego i planowanej budowy – ułatwi to bowiem prace już na etapie realizacj.

Współpraca z inwestorem zaczyna się w momencie podpisania umowy a kończy ją zakończenie budowy. W tym czasie możemy wyszczególnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora i ustalenie zakresu prac. Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie projektu koncepcyjnego.  Jest to wstępna wersja projektu zawierająca rozwiązania zaproponowane przez architekta z uwzględnieniem uwag inwestora. W następnych krokach architekt składa dokumenty o pozwolenie na budowę. W tym samym czasie po dogłębnych konsultacjach w biurze projektowym powstaje już projekt budowlany.  Jest to zestaw rysunków przygotowywany z myślą o wykonawcach. Po uzyskaniu zgody na budowę inwestor wybiera wykonawcę robót, samodzielnie bądź nadal korzystając z doświadczenia dobrego architekta i jego pracowni projektowej. Na etapie budowy rola architekta ogranicza się do sprawowania nadzoru nad kolejnymi etapami budowy. Pracownicy biura architektonicznego są też nierzadko proszeni o poradę przez wykonawców w sytuacjach wątpliwych przy realizacji projektu.