Architekt Zielona Góra Autorska Pracownia Architektoniczna PROJEKT sp.z o.o.
 
Autorska Pracownia Architektoniczna PROJEKT sp.z o.o.
ul. Jedności 78
65-018 Zielona Góra
NIP 9290115376
 
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij  TUTAJ

Autorska Pracownia Architektoniczna „PROJEKT” jest  biurem projektowym specjalizującym się w opracowywaniu kompletnych dokumentacji z zakresu architektury i budownictwa. A.P.A. rozpoczęła swoją działalność w 1987 roku pod kierownictwem mgr inż. arch. Jerzego Gołębiowskiego – absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (dyplom w 1977r.)
Istota naszego działania zawarta jest w nazwie firmy.Autorska - bowiem wszystkie projekty są naszym dziełem, nie powielamy i nie adaptujemy cudzych propozycji. Architektoniczna - określa zawód i pasję, łącząc doświadczenie inżynierskie z twórczymi inspiracjami
Przygodę z projektem nie kończymy na samych rysunkach, ale pilotujemy w ramach nadzoru autorskiego budowy, a później etapu eksploatacji obiektów.Proponujemy naszym zleceniodawcom powiernictwo inwestycyjne starając się wypracować najbardziej efektywną formułę procesu inwestycyjnego. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na projektowanie obiektów o zróżnicowanej tematyce: budynki jednorodzinne, wielorodzinne, centra handlowo-usługowe, budynki dydaktyczne i sportowe, fabryki, muzea, itp.
 
http://www.projekt.zgora.pl/

Portal www.Znany-Architekt.pl Ogólnopolska Baza

Dobry Architekt

Dobry architekt to pierwsza i najważniejsza sprawa którą powinien przemyśleć inwestor rozpoczynający budowę domu. Dobry Architekt to osoba która pomoże nam sprawnie przebrnąć przez zawiłości całego procesu. Biuro projektowe to zespół fachowców którzy zgodnie z prawem budowlanym przełożą nasze pomysły na gotowy projekt. Realizacja najważniejszej inwestycji w życiu wymaga kompetencji i fachowości osób projektujących. Jak stara prawda uczy fachowców szukamy najczęściej z polecenia. Jednak w dobie Internetu mamy do dyspozycji serwisy skupiające znanych architektów w całej Polsce, którym warto też zaufać.
Podstawowym kryterium przy wyborze biuro architektonicznego jest łatwość komunikacji z inwestorem oraz otwartość na jego pomysły. Dlatego przed jego wyborem warto przeglądnąć porfolio próbując dopasować je do naszych upodobań. Każdy bowiem posiada własną unikatową wrażliwość artystyczną przejawiającą się w jego pracach. Nie bez znaczenia jest również bliskość biura projektowego i planowanej budowy – ułatwi to bowiem prace już na etapie realizacj.

Współpraca z inwestorem zaczyna się w momencie podpisania umowy a kończy ją zakończenie budowy. W tym czasie możemy wyszczególnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora i ustalenie zakresu prac. Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie projektu koncepcyjnego.  Jest to wstępna wersja projektu zawierająca rozwiązania zaproponowane przez architekta z uwzględnieniem uwag inwestora. W następnych krokach architekt składa dokumenty o pozwolenie na budowę. W tym samym czasie po dogłębnych konsultacjach w biurze projektowym powstaje już projekt budowlany.  Jest to zestaw rysunków przygotowywany z myślą o wykonawcach. Po uzyskaniu zgody na budowę inwestor wybiera wykonawcę robót, samodzielnie bądź nadal korzystając z doświadczenia dobrego architekta i jego pracowni projektowej. Na etapie budowy rola architekta ogranicza się do sprawowania nadzoru nad kolejnymi etapami budowy. Pracownicy biura architektonicznego są też nierzadko proszeni o poradę przez wykonawców w sytuacjach wątpliwych przy realizacji projektu.