Architekt Warszawa
 
BR2 Architekci
ul. Francuska 22/9
03-906 Warszawa
NIP brak
 
 
Architekt Warszawa
 
APA Wojciechowski Sp. z o.o.
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
NIP 113-00-63-560
 
 
Architekt Warszawa
 
FAAB ARCHITEKTURA GRAFIKA S C
ul. Stoczkowska 11/8
04-147 Warszawa
NIP 739-29-00-304
 
 
Architekt Warszawa
 
MKC ARCHITEKTURA Sp. z o.o. sp. k.
ul. Tarnowiecka 13
04-174 Warszawa
NIP 1132155289
 
 
Architekt Warszawa PLUS3ARCHITEKCI Biuro Projektowe
 
PLUS3ARCHITEKCI Sp. z o.o.
ul. Chłopickiego 7/9 lok.62
04-314 Warszawa
NIP. 1132169794
 
 
Architekt Warszawa
 
PIOTR PŁASKOWICKI & PARTNERZY ARCHITEKCI
ul. Wąchocka 1l
03-934 Warszawa
NIP  5251503161
 
Architekt Warszawa KURYŁOWICZ & ASSOCIATES
 
KURYŁOWICZ & ASSOCIATES Sp z o.o.
ul. Berezyńska 25
03 - 908 Warszawa
NIP: 522-000-05-13
 
 
Architekt Warszawa
 
MAARTE.LAB
ul. Chłopickiego 17/19 m.56
04-314 Warszawa
NIP brak
 
 
Architekt Warszawa MSA Pracownia Projektowa
 
MSA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - sp.k.
ul. Saska 72 lok. 4
03-914 Warszawa
NIP 521 30 21 164
 
Architekt Warszawa SPYRAarchitekci  Biuro Projektowe
 
SPYRA Architekci Wojciech Jan Spyra
ul. Królowej Aldony 20 m.1
03-928 Warszawa
NIP 1181253632
 
 
Architekt Warszawa PROJEKT PRAGA Biuro Projektowe
 
Projekt Praga sp. z o.o.
ul. Mińska 25 bud. 73
03-808 Warszawa
NIP 1132579629
 
 
Architekt Warszawa
 
22ARCHITEKCI sp. z o.o.
ul. Jakubowska 14
03-902 Warszawa
NIP: 113-282-72-28
 
 

Portal www.Znany-Architekt.pl Ogólnopolska Baza

Dobry Architekt

Dobry architekt to pierwsza i najważniejsza sprawa którą powinien przemyśleć inwestor rozpoczynający budowę domu. Dobry Architekt to osoba która pomoże nam sprawnie przebrnąć przez zawiłości całego procesu. Biuro projektowe to zespół fachowców którzy zgodnie z prawem budowlanym przełożą nasze pomysły na gotowy projekt. Realizacja najważniejszej inwestycji w życiu wymaga kompetencji i fachowości osób projektujących. Jak stara prawda uczy fachowców szukamy najczęściej z polecenia. Jednak w dobie Internetu mamy do dyspozycji serwisy skupiające znanych architektów w całej Polsce, którym warto też zaufać.
Podstawowym kryterium przy wyborze biuro architektonicznego jest łatwość komunikacji z inwestorem oraz otwartość na jego pomysły. Dlatego przed jego wyborem warto przeglądnąć porfolio próbując dopasować je do naszych upodobań. Każdy bowiem posiada własną unikatową wrażliwość artystyczną przejawiającą się w jego pracach. Nie bez znaczenia jest również bliskość biura projektowego i planowanej budowy – ułatwi to bowiem prace już na etapie realizacj.

Współpraca z inwestorem zaczyna się w momencie podpisania umowy a kończy ją zakończenie budowy. W tym czasie możemy wyszczególnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora i ustalenie zakresu prac. Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie projektu koncepcyjnego.  Jest to wstępna wersja projektu zawierająca rozwiązania zaproponowane przez architekta z uwzględnieniem uwag inwestora. W następnych krokach architekt składa dokumenty o pozwolenie na budowę. W tym samym czasie po dogłębnych konsultacjach w biurze projektowym powstaje już projekt budowlany.  Jest to zestaw rysunków przygotowywany z myślą o wykonawcach. Po uzyskaniu zgody na budowę inwestor wybiera wykonawcę robót, samodzielnie bądź nadal korzystając z doświadczenia dobrego architekta i jego pracowni projektowej. Na etapie budowy rola architekta ogranicza się do sprawowania nadzoru nad kolejnymi etapami budowy. Pracownicy biura architektonicznego są też nierzadko proszeni o poradę przez wykonawców w sytuacjach wątpliwych przy realizacji projektu.