Architekt Ciechanów PWPROJEKTY Włodzimierz Pajewski
 
PWPROJEKTY Włodzimierz Pajewski
ul. Błękitna 21
06-400 Ciechanów
NIP: 566-131-52-52
 
 
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij  TUTAJ

Firma PWPROJEKTY działa nieprzerwanie od 1997 r. Ponad dziesięcioletnia obecność na rynku zaowocowała już licznymi realizacjami, ogromnym bagażem doświadczeń w kontaktach z użytkownikami oraz współpracą ze specjalistami różnych branż a co za tym idzie poszerzeniem zakresu świadczonych usług. Naszymi klientami są podmioty gospodarcze i osoby fizyczne.
Oprócz projektowania, PWPROJEKTY zapewniają pełną obsługę procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie procedury od początku do końca każdego etapu. Na życzenie klienta podejmujemy się załatwienia wszystkich formalności począwszy od decyzji o ustalenie warunków zabudowy, przez wszystkie wymagane uzgodnienia, aż do uzyskania pozwolenia na budowę.
Biuro ściśle współpracuje z wyspecjalizowanymi jednostkami projektowymi branż instalacji sanitarnych, elektrycznych i drogowych oraz rzeczoznawcami ppoż., sanitarno-higienicznymi i BHP, co umożliwia kompleksowe przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej.
W ramach nadzoru budowlanego świadczymy usługi Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sporządzamy kosztorysy budowlane oraz Świadectwa energetyczne budynków.
Zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszych usług.
 
http://pwprojekty.pl/
 

Portal www.Znany-Architekt.pl Ogólnopolska Baza

Dobry Architekt

Dobry architekt to pierwsza i najważniejsza sprawa którą powinien przemyśleć inwestor rozpoczynający budowę domu. Dobry Architekt to osoba która pomoże nam sprawnie przebrnąć przez zawiłości całego procesu. Biuro projektowe to zespół fachowców którzy zgodnie z prawem budowlanym przełożą nasze pomysły na gotowy projekt. Realizacja najważniejszej inwestycji w życiu wymaga kompetencji i fachowości osób projektujących. Jak stara prawda uczy fachowców szukamy najczęściej z polecenia. Jednak w dobie Internetu mamy do dyspozycji serwisy skupiające znanych architektów w całej Polsce, którym warto też zaufać.
Podstawowym kryterium przy wyborze biuro architektonicznego jest łatwość komunikacji z inwestorem oraz otwartość na jego pomysły. Dlatego przed jego wyborem warto przeglądnąć porfolio próbując dopasować je do naszych upodobań. Każdy bowiem posiada własną unikatową wrażliwość artystyczną przejawiającą się w jego pracach. Nie bez znaczenia jest również bliskość biura projektowego i planowanej budowy – ułatwi to bowiem prace już na etapie realizacj.

Współpraca z inwestorem zaczyna się w momencie podpisania umowy a kończy ją zakończenie budowy. W tym czasie możemy wyszczególnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora i ustalenie zakresu prac. Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie projektu koncepcyjnego.  Jest to wstępna wersja projektu zawierająca rozwiązania zaproponowane przez architekta z uwzględnieniem uwag inwestora. W następnych krokach architekt składa dokumenty o pozwolenie na budowę. W tym samym czasie po dogłębnych konsultacjach w biurze projektowym powstaje już projekt budowlany.  Jest to zestaw rysunków przygotowywany z myślą o wykonawcach. Po uzyskaniu zgody na budowę inwestor wybiera wykonawcę robót, samodzielnie bądź nadal korzystając z doświadczenia dobrego architekta i jego pracowni projektowej. Na etapie budowy rola architekta ogranicza się do sprawowania nadzoru nad kolejnymi etapami budowy. Pracownicy biura architektonicznego są też nierzadko proszeni o poradę przez wykonawców w sytuacjach wątpliwych przy realizacji projektu.