Architekt Ciechanów T4P Tomasz Pajewski
 
T4P Tomasz Pajewski
ul. Błękitna 21
06-400 Ciechanów
NIP 5661878506
 
 

Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij  TUTAJ
 
Zajmujemy się projektowaniem budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych , użyteczności publicznej, restauracji, obiektów handlowych i usługowych, produkcyjnych i przemysłowych . Zapewniamy komplet projektów pełno branżowych Ponadto współpracujemy z doświadczonymi instalatorami z branży sanitarnej i elektrycznej, geodetami, oraz wykonawcami.
Biuro w imieniu inwestora zajmuje się wszelkimi formalnościami administracyjnymi oraz uzgodnieniami pozwalającymi na prawne rozpoczęcie budowy, a następnie oferuje nadzorowanie i kierowanie budową.
T4P oferuje projekty:
budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,
osiedli mieszkaniowych,
budynków użyteczności publicznej,
hal i magazynów produkcyjnych i przemysłowych,
budynków handlowych i usługowych,
budynków dla przemysłu i rolnictwa,
Ponadto oferujemy:
Adaptację gotowych projektów
pełnienie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru
Operaty wodnoprawne
Doradztwo i obsługa formalno - prawna inwestycji
Oferujemy usługi doradcze na każdym etapie inwestycji:
pomoc w wyborze działki budowlanej
uzyskanie zgody i warunków na połączenie działki z drogą
przygotowanie koncepcji projektowej
przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
uzyskanie warunków przyłączenia do sieci
uzyskanie niezbędnych map oraz badań geotechnicznych gruntu
sprawdzenie konieczności uzyskania i ewentualne uzyskanie decyzji środowiskowej
sprawdzenie konieczności uzyskania i ewentualne uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
kompleksowa obsługa formalno - prawna inwestycji, niezbędna do uzyskania wymaganych pozwoleń i realizacji inwestycji.
W bardziej zaawansowanych i złożonych pod względem prawnym inwestycjach korzystamy z usług współpracującej z biurem projektów kancelarii adwokackiej specjalizującej się w tej dziedzinie.

 http://t4p.pl/

Portal www.Znany-Architekt.pl Ogólnopolska Baza

Dobry Architekt

Dobry architekt to pierwsza i najważniejsza sprawa którą powinien przemyśleć inwestor rozpoczynający budowę domu. Dobry Architekt to osoba która pomoże nam sprawnie przebrnąć przez zawiłości całego procesu. Biuro projektowe to zespół fachowców którzy zgodnie z prawem budowlanym przełożą nasze pomysły na gotowy projekt. Realizacja najważniejszej inwestycji w życiu wymaga kompetencji i fachowości osób projektujących. Jak stara prawda uczy fachowców szukamy najczęściej z polecenia. Jednak w dobie Internetu mamy do dyspozycji serwisy skupiające znanych architektów w całej Polsce, którym warto też zaufać.
Podstawowym kryterium przy wyborze biuro architektonicznego jest łatwość komunikacji z inwestorem oraz otwartość na jego pomysły. Dlatego przed jego wyborem warto przeglądnąć porfolio próbując dopasować je do naszych upodobań. Każdy bowiem posiada własną unikatową wrażliwość artystyczną przejawiającą się w jego pracach. Nie bez znaczenia jest również bliskość biura projektowego i planowanej budowy – ułatwi to bowiem prace już na etapie realizacj.

Współpraca z inwestorem zaczyna się w momencie podpisania umowy a kończy ją zakończenie budowy. W tym czasie możemy wyszczególnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora i ustalenie zakresu prac. Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie projektu koncepcyjnego.  Jest to wstępna wersja projektu zawierająca rozwiązania zaproponowane przez architekta z uwzględnieniem uwag inwestora. W następnych krokach architekt składa dokumenty o pozwolenie na budowę. W tym samym czasie po dogłębnych konsultacjach w biurze projektowym powstaje już projekt budowlany.  Jest to zestaw rysunków przygotowywany z myślą o wykonawcach. Po uzyskaniu zgody na budowę inwestor wybiera wykonawcę robót, samodzielnie bądź nadal korzystając z doświadczenia dobrego architekta i jego pracowni projektowej. Na etapie budowy rola architekta ogranicza się do sprawowania nadzoru nad kolejnymi etapami budowy. Pracownicy biura architektonicznego są też nierzadko proszeni o poradę przez wykonawców w sytuacjach wątpliwych przy realizacji projektu.