Architekt Przemyśl RID-KON Pracownia Projektowa
 
Rafał Janowski Rid-Kon
ul. Lwowska 52/602
37-700 Przemyśl
NIP: 7952267033
 
 
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij  TUTAJ
 
Siedziba biura: ul. Mostowa 2/Ip., 37-700 Przemyśl

Z przyjemnością witamy Państwa na stronie RID-kon Wsparcie Inwestycji z siedzibą w Przemyślu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą jak i skorzystania z naszych usług przy realizacji inwestycji budowlanych. Oferujemy Państwu wsparcie w postaci doradztwa technicznego, ekonomicznego oraz projektowania i nadzoru w realizacji zamierzeń inwestycyjnych na każdym ich etapie.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
OBSŁUGA INWESTYCJI - wsparcie inwestycji w postaci Zarządzania Projektem, Koordynacji Projektu, Doradztwa technicznego i ekonomicznego, Nadzoru Inwestorskiego, Kierowania Budową.
PROJEKTY BUDOWLANE PEŁNOBRANŻOWE - bazując na własnym potencjale projektowym oraz firm współpracujących wykonujemy pełne opracowania projektowe.
PROJEKTY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ - wykonywane w zakresie: konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych i tradycyjnych murowanych.
EKSPERTYZY - posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania oceny stanu technicznego budynków i budowli.
 
http://www.ridkon.pl/

Portal www.Znany-Architekt.pl Ogólnopolska Baza

Dobry Architekt

Dobry architekt to pierwsza i najważniejsza sprawa którą powinien przemyśleć inwestor rozpoczynający budowę domu. Dobry Architekt to osoba która pomoże nam sprawnie przebrnąć przez zawiłości całego procesu. Biuro projektowe to zespół fachowców którzy zgodnie z prawem budowlanym przełożą nasze pomysły na gotowy projekt. Realizacja najważniejszej inwestycji w życiu wymaga kompetencji i fachowości osób projektujących. Jak stara prawda uczy fachowców szukamy najczęściej z polecenia. Jednak w dobie Internetu mamy do dyspozycji serwisy skupiające znanych architektów w całej Polsce, którym warto też zaufać.
Podstawowym kryterium przy wyborze biuro architektonicznego jest łatwość komunikacji z inwestorem oraz otwartość na jego pomysły. Dlatego przed jego wyborem warto przeglądnąć porfolio próbując dopasować je do naszych upodobań. Każdy bowiem posiada własną unikatową wrażliwość artystyczną przejawiającą się w jego pracach. Nie bez znaczenia jest również bliskość biura projektowego i planowanej budowy – ułatwi to bowiem prace już na etapie realizacj.

Współpraca z inwestorem zaczyna się w momencie podpisania umowy a kończy ją zakończenie budowy. W tym czasie możemy wyszczególnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora i ustalenie zakresu prac. Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie projektu koncepcyjnego.  Jest to wstępna wersja projektu zawierająca rozwiązania zaproponowane przez architekta z uwzględnieniem uwag inwestora. W następnych krokach architekt składa dokumenty o pozwolenie na budowę. W tym samym czasie po dogłębnych konsultacjach w biurze projektowym powstaje już projekt budowlany.  Jest to zestaw rysunków przygotowywany z myślą o wykonawcach. Po uzyskaniu zgody na budowę inwestor wybiera wykonawcę robót, samodzielnie bądź nadal korzystając z doświadczenia dobrego architekta i jego pracowni projektowej. Na etapie budowy rola architekta ogranicza się do sprawowania nadzoru nad kolejnymi etapami budowy. Pracownicy biura architektonicznego są też nierzadko proszeni o poradę przez wykonawców w sytuacjach wątpliwych przy realizacji projektu.