Le 2 WORKSHOP
ul. Zielona 8
95-200 Pabianice
NIP: 7311932117
 
 

Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij  TUTAJ

Le 2 Workshop to wyjątkowa pracownia architektoniczna
założona przez architektów Jędrzeja Lewandowskiego i Liliannę Prus-Lewandowską - od 2014 roku absolwentów studiów doktoranckich PŁ.
Doświadczenie Jędrzeja Lewandowskiego zdobyte podczas studiów w Polsce i Szwecji oraz staż w głównej siedzibie firmy Velux
w Danii miały szczególny wpływ na charakter architektury tworzonej przez zespół Le 2 Workshop.
W 2008 roku projekty autorstwa Jędrzeja zostały zauważone przez światowe media za sprawą nagród zdobytych w trzech niezależnych edycjach międzynarodowego konkursu architektonicznego organizowanego przez World Architecture Community.
W ciągu trzech lat projekty jego autorstwa zostały opublikowane przez kilkadziesiąt magazynów drukowanych i internetowych
na terenie USA, EU i Chin. Projekty naszych domów dwukrotnie publikował prestiżowy MARK magazine.
Na początku 2011 roku popularny amerykański portal informacyjny Daily Beast (Newsweek) zamieścił projekt Domu Na Wodzie
autorstwa Jędrzeja Lewandowskiego w jednym rankingu z projektem domu Bill'a Gates'a. Projekt ten ukazał się też między innymi na łamach
Hong Kong Oriental Daily News i Newsweek Polska.
W 2011 roku dołączyliśmy do wąskiego grona polskich pracowni architektonicznych,
na które swoją uwagę zwrócił portal World-Architects.com. Bierzemy aktywny udział w warsztatach, wykładach i wystawach.
Le 2 Workshop to oryginalna, pełna pasji i wyrazu architektura.
PROJEKTOWANIE
Na przestrzeni ostatnich lat dzięki Inwestorom poszukującym oryginalnych rozwiązań estetycznych otrzymaliśmy możliwość
projektowania wyjątkowej architektury. Jesteśmy wdzięczni za powierzenie nam tak odpowiedzialnych zadań i otwarcie cieszymy się
z rezultatów uzyskanych dzięki wspólnej pracy.
Podsumowując dotychczasową działalność projektujemy:
Domy
Budynki wielorodzinne
Budynki użyteczności publicznej
Wnętrza mieszkalne i biurowe
..a od niedawna także efekty gitarowe
Działalność na terenie całego kraju nauczyła nas wytrwałości w dążeniu do realizacji postawionych przed nami zadań.
Pozwoliła nam również wypracować własne metody projektowania we współpracy z zewnętrznymi jednostkami projektowymi,
co niejednokrotnie przyniosło wymierne korzyści finansowe naszym Inwestorom.
Naszym priorytetem jest dostarczanie rozwiązań o wysokiej wartości estetycznej. Chętnie służymy pomocą w sytuacjach wymagających architektonicznej interwencji. Jesteśmy otwarci na liczne formy kooperacji i pomagamy w podejmowaniu decyzji,
których efekty pozostają widoczne przez dziesiątki lat.
Naszym celem pozostaje tworzenie znakomitej architektury.
SZCZEGÓŁOWA OFERTA
Konsultacje
Zapraszamy wszystkich Inwestorów szukających pomocy przy podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących planowanej budowy -
pomagamy zorganizować proces uzyskania pozwolenia na budowę i dostosować zakres projektu właściwy dla danej inwestycji.
Do skorzystania z naszej pomocy zachęcamy również klientów firm deweloperskich - pomagamy wybrać najkorzystniej usytuowane
mieszkania i lokale, wskazujemy ich mocne i słabe strony oraz możliwości adaptacji pod pożądaną funkcję.
Prace przedprojektowe
Zapewniamy pomoc w zakresie uzyskania materiałów niezbędnych do rozpoczęcia projektowania.
Oferujemy:
-uzyskanie map do celów lokalizacyjnych
-sporządzanie map do celów projektowych
-przygotowanie wniosków o warunki przyłączeniowe do gestorów sieci
-przygotowanie wniosków o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy
-inwentaryzacje / inwentaryzacje zieleni
-badania gruntowo-wodne
-ekspertyzy techniczne
-analizy urbanistyczne
-wybór technologii wznoszenia budynku
-opracowanie programu inwestycji
Szkic koncepcyjny
Opracowanie architektoniczne wskazujące podstawowe założenia Inwestora w kontekście aktualnych uwarunkowań prawno-przestrzennych danego terenu. Jest to pierwszy etap projektowania i służy określeniu szacunkowej powierzchni i gabarytów obiektu oraz jego lokalizacji na działce. Szkic koncepcyjny pozwala Inwestorom podejmować decyzje o kształcie inwestycji jeszcze przed jej zaprojektowaniem. Stanowi również pierwszą argumentację rysunkową, która może posłużyć we wstępnych rozmowach biznesowych.
Projekt koncepcyjny
Projektujemy architekturę funkcjonalną i ładną - w pracy zawodowej dobra koncepcja architektoniczna jest tym co nas wyróżnia.
Dzięki logicznym, zrozumiałym i ekonomicznym rozwiązaniom charakteryzującym nasze projekty otrzymaliśmy zlecenia na terenie
całej Polski. Wielokrotnie współpracowaliśmy z lokalnymi architektami wspomagając ich naszym doświadczeniem, wyczuciem i wiedzą.
Opracowanie projektu koncepcyjnego zawiera:
-plan zagospodarowania terenu / opcjonalnie w wielu wariantach
-rysunki rzutów, przekrojów i elewacji
-wizualizacje
-trójwymiarowy model udostępniony Inwestorowi w formie pozwalającej na jego łatwe i przystępne oglądanie
-makietę / opcjonalnie
Możemy pochwalić się 100% skutecznością interpretacji oczekiwań Inwestorów - każdorazowo nasze projekty spełniały założenia inwestycyjne i zgadzały się z wizją Zleceniodawców.
Nasze projekty koncepcyjne z założenia opracowywane są tak, aby właściwie interpretować postawione przed nami wymagania i nie zmuszać Inwestorów do niechcianych rozwiązań.
NOWOŚĆ!
Oferujemy wykonanie projektów koncepcyjnych, które mogą być podstawą
do dalszego opracowania przez zewnętrzne pracownie projektowe.
Rozwiązanie to pozwala Inwestorom otrzymać od nas wyróżniający się projekt architektoniczny,
który następnie zostaje opracowany przez dowolnego projektanta.
Dostosowując się do polskich realiów pozwalamy naszym Inwestorom zaoszczędzić cenny czas i pieniądze.
Projekt budowlany
Wielobranżowe opracowanie projektowe w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonywane jest wyłącznie na podstawie uzgodnionej wcześniej z Inwestorem koncepcji architektonicznej.
Na etapie tym wykonujemy Projekt Zagospodarowania Terenu oraz Projekt Budowlany w zakresie obejmującym:
-projekt architektoniczny budynku
-projekt konstrukcyjny budynku
-projekty branżowe instalacji wewnętrznych w budynku (CO, wod-kan, wentylacja mechaniczna/klimatyzacja/rekuperacja, woda ppoż, elektryka)
-drogi wewnętrzne i miejsca postojowe
-instalacje zewnętrzne na działce (woda, hydranty ppoż, kanalizacja sanitarna i deszczowa, elektryka)
-instalacje teletechniczne
-ekspertyzy techniczne
-uzgodnienie dokumentacji projektowej w ZUDP
-uzgodnienia niezbędnych rzeczoznawców (ppoż, higieniczno-sanitarne, BHP)
-sporządzenie niezbędnych wniosków formalno-prawnych
-złożenie kompletnego wniosku wraz z dokumentacją techniczną do uzyskania Pozwolenia Na Budowę
Projekt wykonawczy
Wielobranżowe opracowanie projektowe w zakresie obejmującym szczegółowe rozwiązania charakterystyczne dla przyjętych w projekcie budowlanym technologii.
Na etapie tym wykonujemy:
-projekt architektoniczny budynku wraz z zestawieniem detali wykonawczych
-projekt konstrukcji wraz z zestawieniami materiałów
-projekty branżowe instalacji wewnętrznych (CO, wod-kan, wentylacja mechaniczna/klimatyzacja/rekuperacja, woda ppoż, elektryka)
Projekt aranżacji wnętrz
Posiadamy doświadczenie w projektowaniu wnętrz biurowych, przestrzeni publicznych, rekreacyjnych i prywatnych.
Nasze projekty zawsze tworzone są z myślą o użytkownikach i przestrzeni, w której będą oni przebywali - przemyślane układy wnętrz są dla nas naturalną konsekwencją wykonania projektu funkcjonalnego i ładnego obiektu. Czujemy przestrzeń i potrafimy nią właściwie operować.
W zależności od potrzeb Inwestora proponujemy projekty w zakresie koncepcji architektonicznej jak i szczegółowego projektu wykonawczego. Nasze rozwiązania charakteryzuje znajomość materiałów oraz estetyczna wnikliwość przy ich wyborze.
Opracowanie projektowe wykonywane jest w zakresie ustalonym z Inwestorem.
 
http://www.le2.pl/

Portal www.Znany-Architekt.pl Ogólnopolska Baza

Dobry Architekt

Dobry architekt to pierwsza i najważniejsza sprawa którą powinien przemyśleć inwestor rozpoczynający budowę domu. Dobry Architekt to osoba która pomoże nam sprawnie przebrnąć przez zawiłości całego procesu. Biuro projektowe to zespół fachowców którzy zgodnie z prawem budowlanym przełożą nasze pomysły na gotowy projekt. Realizacja najważniejszej inwestycji w życiu wymaga kompetencji i fachowości osób projektujących. Jak stara prawda uczy fachowców szukamy najczęściej z polecenia. Jednak w dobie Internetu mamy do dyspozycji serwisy skupiające znanych architektów w całej Polsce, którym warto też zaufać.
Podstawowym kryterium przy wyborze biuro architektonicznego jest łatwość komunikacji z inwestorem oraz otwartość na jego pomysły. Dlatego przed jego wyborem warto przeglądnąć porfolio próbując dopasować je do naszych upodobań. Każdy bowiem posiada własną unikatową wrażliwość artystyczną przejawiającą się w jego pracach. Nie bez znaczenia jest również bliskość biura projektowego i planowanej budowy – ułatwi to bowiem prace już na etapie realizacj.

Współpraca z inwestorem zaczyna się w momencie podpisania umowy a kończy ją zakończenie budowy. W tym czasie możemy wyszczególnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora i ustalenie zakresu prac. Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie projektu koncepcyjnego.  Jest to wstępna wersja projektu zawierająca rozwiązania zaproponowane przez architekta z uwzględnieniem uwag inwestora. W następnych krokach architekt składa dokumenty o pozwolenie na budowę. W tym samym czasie po dogłębnych konsultacjach w biurze projektowym powstaje już projekt budowlany.  Jest to zestaw rysunków przygotowywany z myślą o wykonawcach. Po uzyskaniu zgody na budowę inwestor wybiera wykonawcę robót, samodzielnie bądź nadal korzystając z doświadczenia dobrego architekta i jego pracowni projektowej. Na etapie budowy rola architekta ogranicza się do sprawowania nadzoru nad kolejnymi etapami budowy. Pracownicy biura architektonicznego są też nierzadko proszeni o poradę przez wykonawców w sytuacjach wątpliwych przy realizacji projektu.