Architekt Wieluń
 
Architektoniczna Pracownia Projektowa s.c.
ul. Narutowicza 2
98-300 Wieluń
NIP: 8321014808
 
 
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij  TUTAJ

Prezentujemy Państwu firmę Architektoniczna Pracownia Projektowa Spółka Cywilna, G. Krysztofiński I K. Sójka. Pracownia założona na początku 1995 roku przez architekta Grzegorza Krysztofińskiego i Krzysztofa Sójkę działa nieprzerwanie na rynku lokalnym i ogólnopolskim już od 18 lat.Na chwilę obecną pracownia liczy 6 osób, tworzących wielobranżowy zespół projektowy w skład którego wchodzą, wykwalifikowani architekci i inżynierowie. Przy większch przesięwzięciach projektowych powiększa się liczba współpracowników.APP Wieluń to kretywność i pomysłowość, to niekonwencjonalne i śmiałe rozwiązania architektoniczne, to specjalistyczna wiedza inżynierska i budowlana. Wybierając naszą doświadczoną pracownię możecie mieć Państwo pewność, że każdy szczegół, od koncepcji do realizacji danego projektu, będzie na najwyżym poziomie merytorycznym.
PROJEKTUJEMY:•budynki jednorodzinne•budynki wielorodzinne•budynki usługowe i handlowe•budynki hotelowe i gastronomiczne•budynki sakralne•hale przemysłowe i magazynowe•obiekty sportowe i rekreacyjne•budynki i obiekty rolnicze•rewitalizacje obiektów zabytkowych•termorenowacje budynków•zagospodarowania terenu•założenia parkowe, cmentarne, skwery•małą architekturę•projekty drogowe
 
http://www.app.wielun.pl/
 

Portal www.Znany-Architekt.pl Ogólnopolska Baza

Dobry Architekt

Dobry architekt to pierwsza i najważniejsza sprawa którą powinien przemyśleć inwestor rozpoczynający budowę domu. Dobry Architekt to osoba która pomoże nam sprawnie przebrnąć przez zawiłości całego procesu. Biuro projektowe to zespół fachowców którzy zgodnie z prawem budowlanym przełożą nasze pomysły na gotowy projekt. Realizacja najważniejszej inwestycji w życiu wymaga kompetencji i fachowości osób projektujących. Jak stara prawda uczy fachowców szukamy najczęściej z polecenia. Jednak w dobie Internetu mamy do dyspozycji serwisy skupiające znanych architektów w całej Polsce, którym warto też zaufać.
Podstawowym kryterium przy wyborze biuro architektonicznego jest łatwość komunikacji z inwestorem oraz otwartość na jego pomysły. Dlatego przed jego wyborem warto przeglądnąć porfolio próbując dopasować je do naszych upodobań. Każdy bowiem posiada własną unikatową wrażliwość artystyczną przejawiającą się w jego pracach. Nie bez znaczenia jest również bliskość biura projektowego i planowanej budowy – ułatwi to bowiem prace już na etapie realizacj.

Współpraca z inwestorem zaczyna się w momencie podpisania umowy a kończy ją zakończenie budowy. W tym czasie możemy wyszczególnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora i ustalenie zakresu prac. Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie projektu koncepcyjnego.  Jest to wstępna wersja projektu zawierająca rozwiązania zaproponowane przez architekta z uwzględnieniem uwag inwestora. W następnych krokach architekt składa dokumenty o pozwolenie na budowę. W tym samym czasie po dogłębnych konsultacjach w biurze projektowym powstaje już projekt budowlany.  Jest to zestaw rysunków przygotowywany z myślą o wykonawcach. Po uzyskaniu zgody na budowę inwestor wybiera wykonawcę robót, samodzielnie bądź nadal korzystając z doświadczenia dobrego architekta i jego pracowni projektowej. Na etapie budowy rola architekta ogranicza się do sprawowania nadzoru nad kolejnymi etapami budowy. Pracownicy biura architektonicznego są też nierzadko proszeni o poradę przez wykonawców w sytuacjach wątpliwych przy realizacji projektu.