ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Antoni Lipiński
 
ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Antoni Lipiński
ul. Jana Pawła II 18/4
18-300 Zambrów
NIP: 723-104-16-81
 
 
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij  TUTAJ
 
Rodzaj wykonywanych dokumentacji w biurze projektowym z Zambrowa :
Projektowanie budowli i budynków, w tym:
- domów jednorodzinnych
- budynków gospodarczych
- budynków inwentarskich
- budynków składowo – garażowych
- wiat
Projektowanie otwartych i zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce z płyta gnojową,
Projektowanie silosów i utwardzeń nawierzchni.
Projektowanie, adaptacja i modernizacja w/w budynków oraz obiektów.
Sporządzanie kosztorysów inwestorskich.
Sporządzanie dokumentacji niezbędnej przy zgłoszeniu robót budowlanych.
Posiadam uprawnienia do:
Kierowania robotami budowlanymi na w/w obiektach
Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego trakcie realizacji robót budowlanych.
Przeprowadzania przeglądów rocznych oraz 5-letnich w budynkach użyteczności, sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)
Ponadto sporządzam:
Wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
Wnioski na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
Wnioski na wykonanie przyłączy energetycznych.

http://projektylipinski.strefa.pl/

Portal www.Znany-Architekt.pl Ogólnopolska Baza

Dobry Architekt

Dobry architekt to pierwsza i najważniejsza sprawa którą powinien przemyśleć inwestor rozpoczynający budowę domu. Dobry Architekt to osoba która pomoże nam sprawnie przebrnąć przez zawiłości całego procesu. Biuro projektowe to zespół fachowców którzy zgodnie z prawem budowlanym przełożą nasze pomysły na gotowy projekt. Realizacja najważniejszej inwestycji w życiu wymaga kompetencji i fachowości osób projektujących. Jak stara prawda uczy fachowców szukamy najczęściej z polecenia. Jednak w dobie Internetu mamy do dyspozycji serwisy skupiające znanych architektów w całej Polsce, którym warto też zaufać.
Podstawowym kryterium przy wyborze biuro architektonicznego jest łatwość komunikacji z inwestorem oraz otwartość na jego pomysły. Dlatego przed jego wyborem warto przeglądnąć porfolio próbując dopasować je do naszych upodobań. Każdy bowiem posiada własną unikatową wrażliwość artystyczną przejawiającą się w jego pracach. Nie bez znaczenia jest również bliskość biura projektowego i planowanej budowy – ułatwi to bowiem prace już na etapie realizacj.

Współpraca z inwestorem zaczyna się w momencie podpisania umowy a kończy ją zakończenie budowy. W tym czasie możemy wyszczególnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora i ustalenie zakresu prac. Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie projektu koncepcyjnego.  Jest to wstępna wersja projektu zawierająca rozwiązania zaproponowane przez architekta z uwzględnieniem uwag inwestora. W następnych krokach architekt składa dokumenty o pozwolenie na budowę. W tym samym czasie po dogłębnych konsultacjach w biurze projektowym powstaje już projekt budowlany.  Jest to zestaw rysunków przygotowywany z myślą o wykonawcach. Po uzyskaniu zgody na budowę inwestor wybiera wykonawcę robót, samodzielnie bądź nadal korzystając z doświadczenia dobrego architekta i jego pracowni projektowej. Na etapie budowy rola architekta ogranicza się do sprawowania nadzoru nad kolejnymi etapami budowy. Pracownicy biura architektonicznego są też nierzadko proszeni o poradę przez wykonawców w sytuacjach wątpliwych przy realizacji projektu.